By

SUCZKA OWCZAREK SZKOCKI DŁUGOWLOSY for sale

SUCZKA PRZEBADANA W LABOKLIN : MDR1 +/+ .
RODZICE SUCZKI :
GRAND CHPL SCOT Shepherds of Czyz    MDR1 +/-, DM N/N, IPD N/N, HD A, ED 0/0 +    ZDANE EGZAMINY Z POSŁUSZEŃSWA I PASIENIA ORAZ TESTY PSYCHICZNE DLA OWCZARKÓW NIEMIECKICH.
GRAND CHPL FELICJA Shepherds of Czyz   MDR1 +/+, DM N/N, HD A, ED 0/0. ZDANY EGZAMIN Z POSŁUSZEŃSTWA PT1.